cropped-LOGO-Dla-nadzieja-jutra-e1439484794857.png

START

Projekt jest realizowany przez Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki i partnera ukraińskiego  Tarnopolski Regionalny Charytatywny Fundusz „Żyj z nadzieją”.

Okres realizacji: 01.06.2015 – 30.11.2015

Celem projektu jest umożliwienie przedstawicielom organizacji ukraińskiej merytoryczne przygotowanie do utworzenia na terenie powiatu krzemienieckiego Centrum Rehabilitacyjnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

W oparciu o współpracę z doświadczonymi organizacjami osób niepełnosprawnych, prowadzącymi lub budującymi podobne ośrodki na terenie województwa lubelskiego, organizacja ukraińska  pozyska wiedzę potrzebną do stworzenia koncepcji działań rehabilitacyjnych, które będą prowadzone w mającym powstać ośrodku.

Przeprowadzenie symetrycznych wizyt studyjnych na terenie obwodu  tarnopolskiego i województwa lubelskiego dla przedstawicieli organizacji i instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych umożliwi wzajemne poznanie potencjału, zasobów instytucjonalnych i kadrowych, a także stworzy możliwości wymiany doświadczeń  i określi obszary dalszej współpracy.